Vatech PaX-i3D Smart

DENTALNI PIONIR

     

PREMIUM IZBOR ZA IMPLANTOLOGA,
PaX-i3D SMART

1 SKEN, 2 SLIKE

Jedan sken s PaX-i3D Smartom daje vam ne samo CT sliku, već i Auto Pano sliku. To znači da pacijenti kojima su potrebne obe slike ne moraju da se dvaput izlažu X-zracima. Takođe, CT i Auto Pano slike se prikazuju unutar One Viewer opcije.

Praktičan 3 u 1 Sistem

CBCT (sa Auto Pano), Panoramski, Cefalometrijski

SMART Inovacija za Nisku Dozu

  • 1 Sken, 2 Slike

  • Niska Doza i Visok Kvalitet Slike

SMART Inovacije za Tačnu Dijagnozu

  • Anatomski FOV 12x9

  • ART-V

ART-V Off

ART-V On

 

 

 

 

PaX-i3D SC Smart

CBCT
Panorama
Cefalometrija
Specifikacije

ANATOMSKI FOV, 12X9

Inovativni FOV PaX-i3D Smarta obezbeđuje zapreminu lučnog oblika koja prikazuje širi pregled vilice u odnosu na druge uređaje s istim vidnim poljem. Uobičajeno, FOV od 10x8.5 cm prikazuje zub #8. Međutim, kada zub leži na strani, postoji velika mogućnost da će biti isečen iz slike. "Zapremina lučnog oblika" eliminiše ovu mogućnost i prikazuje sakrivenu zubnu oblast.

 

ART-V (VATEKOVA TEHNOLOGIJA ZA REDUKCIJU ARTEFAKATA)

ISTE REČI, ALI RAZLIČITO ZNAČENJE

Metalni artefakt otežava vizualizaciju i prirodno smanjuje dijagnostičku pouzdanost.

Ova slika je ilustrativnog karaktera.

PROFESIONALNA DIJAGNOSTIČKA VREDNOST PANORAMSKIH SLIKA

PaX-i3D Smart obezbeđuje najpreciznije i visoko kvalitetne panoramske slike. Čista i oštra panoramska slika donosi vam bolju dijagnostiku. Vidljivi su izraženi detalji naročito u prednjem delu i zubnim korenovima. Ove konzistentno visokokvalitetne slike će postati novi standard panoramskog imidžinga.

 

MAGIC PAN

MAGIC PAN kreira kvalitetniju panoramsku sliku. Dobija se eliminacijom iskrivljenih i zamućenih slika prouzrokovanih nepravilnim pozicioniranjem pacijenta (opciono).

Fokusirana slika je reorganizovana kroz ceo dentalni luk i kvalitet slike može biti poboljšan. Slika postaje čistija naročito u regionu sekutića i očnjaka, temporomandibularnog zgloba i korenskih kanala.

PROFESIONALNA DIJAGNOSTIČKA VREDNOST CEFALOMETRIJSKIH SLIKA

PaX-i3D Smart obezbeđuje optimalne slike uz pomoć posebno dizajniranog senzora za cefalometrijsku dijagnozu.

CEFALOMETRIJSKI SCAN TIP

Cefalometrijski scan tip nudi dve veličine slike, LAT i puni LAT, možete izabrati jednu od njih u skladu s vašim dijagnostičkim potrebama.

LATERALNI/PUNI LATERALNI

Puni lateralni daje specijalizovane visokokvalitetne 30% veće slike zarad sveobuhvatne dijagnoze potiljačne regije, kao i za ortodontsku i maksilofacijalnu hirurgiju (opciono).

 

CEFALOMETRIJSKI ONE SHOT TIP

 

Tri različite cefalometrijske veličine slike smanjuju nepotrebnu dozu X-zračenja i prikazuju idealnu površinu kranijalne anatomije za vašu dijagnozu i planiranje tretmana.

LATERALNI

MALI 20x20cm (8x8")

SREDNJI 23x25cm (9x10")

VELIKI 30x25cm (12x10")

PA

Carpus

SMV (Submentovertex)KONFIGURACIJA PROIZVODA

 

CBCT

PANO

CEPH

SCAN

ONE SHOT

PaX-i3D Smart

-

-

Pax-i3D Smart SC

-

PaX-i3D Smart OP

-SPECIFIKACIJE

Funkcija

 CT (sa Auto Pano) + Pano + Cef

Fokalna Tačka

 0.5mm

CT - FOV Veličina (cm)

 10X8.5 / 10X7

Veličina Voksela

 0.2mm / 0.3mm

Vreme Skeniranja

CT

 18.2sec

Pano

 13.6sec / 7sec [Opcija sa Mageic PAN]

Cef

 Scan : 12.9sec, One-Shot: 0.7sec

Gray Scale

14bit

Napon Cevi/Struja

50-90 kVp / 4 - 16 mADIMENZIJE

Pano / CBCT

Pano / CBCT / ScanCephPano / CBCT / OneShotCephContact us