Artikulatori


Uvod
PROTAR evo modeli
Uređaji
Prednosti
Oprema
Potrošni materijal
Publikacije
Dokumentacija


Dentalni artikulatori KaVo


Najnoviji uređaj u oblasti dentalnih artikulatora je KaVo PROTARevo, uređaj koji postavlja standarde u ovoj oblasti. Naši dizajneri su još poboljšali KaVo tipični uređaj uvođenjem lepše linije i optimatizacijom koja je podignuta na najviši nivo.Kao rezultat nastali su dentalni artikulatori koji zahvaljujući svojem visokom dizajnu i izraženoj vrednosti i lepoti predstavljaju jedinstven uređaj.


Razlozi koji će vas inspirisati da radite sa dentalnim artikulatorima KaVo PROTARevo


  • Perfektna preciznost
  • Efikasnost
  • Ubedljiva prezentacija vašeg rada pacijentu
  • Izuzetno lako upravljanjePrednosti dentalnih artikulatora KaVo PROTARevoLak, sa metalnom površinom lakom za održavanje.

Glatke površine sa malim brojem ćoškova i ivica radi lakšeg čišćenja.

Mala težina uređaja, zahvaljujući primeni novih metoda kod dentalnih artikulatora.

Velik opseg merenja viličnog zgloba i postizanje još preciznijeg programiranja.

Magnetski držač za privezivanje čak i kod modela sa odvojivim delom.


KaVo PROTARevo- najbolji izbor dentalnih artikulatora


KaVo PROTARevo- najbolji izbor


Kvalitet se oseća u svakom detalju. Od jednostavnog modela asic PROTARevo 2 pa sve do poslednjeg vrhunskog modela PROTAR evo 9 u terapiji splinta. Bez obzira za koji model da se opredelite za vašu laboratoriju ili privatnu praksu, uvek ćete doneti pravu odluku koja podrazumeva kvalitet i efikasnost, u kombinaciji sa funkcionalnim dizajnom. Sve to ga čini dobitnom kombinacijom.


StartPROTAR evo 2PROTAR evo 3
 
Saggital
Condylar
path
Fix
30° zur CE
45° zur FH
Fix
30° zur CE
45° zur FH
Horizontal
Condylar path
(Bennett)
Fix
15°
Fix
15°
Horizontal
Condylar path
(Iss)
0 mm0 mm
Horizontal
Condylar path
Shift angle
Protrusion--
Retrusion--
Distraction--
Occlusal CorrectionsHighHighPremiumPROTAR evo 5PROTAR evo 5B
 
Saggital
Condylar
path
adjustable
-10 - 90° (FH)
-25 - 75° (CE)
adjustable
-10 - 90° (FH)
-25 - 75° (CE)
Horizontal
Condylar path
(Bennett)
fixed
15°
adjustable
0-30°
Horizontal
Condylar path
(Iss)
0 mm0 mm
Horizontal
Condylar path
Shift angle
Protrusion--
Retrusion--
Distraction--
Occlusal CorrectionsMediumMinimumHigh EndPROTAR evo 7PROTAR evo 9
 
Saggital
Condylar
path
adjustable
-10 bis 90° (FH)
-25 bis 75° (CE)
adjustable
-10 bis 90° (FH)
-25 bis 75° (CE)
Horizontal
Condylar path
(Bennett)
adjustable
0 - 30°
adjustable
0-30°
Horizontal
Condylar path
(Iss)
0 - 1,5 mm0 - 1,5 mm
Horizontal
Condylar path
Shift angle
Optional (with acces 622.1111)
-20 up to 20°
Protrusion0 - 1,5 mm (adjustable)0 - 6 mm (einstellbar)
Retrusion0 - 1 mm (adjustable)0 - 1 mm (einstellbar)
Distraction0 - 1,5 mm (adjustable)0 - 6 mm (einstellbar)
Occlusal CorrectionsMinimumMinimumArticulator - order numbers


Evo 23PS magnetic fixing1.002.3305
Evo 33PS magnetic fixing
split cast
1.002.3308
1.002.3309
Evo 53PS magnetic fixing
split cast
1.002.3312
1.002.3313
Evo 5b3PS magnetic fixing
split cast
1.002.3316
1.002.3317
Evo 73PS magnetic fixing
split cast
1.002.3320
1.002.3321
Evo 93PS magnetic fixing
split cast
1.002.3324
1.002.3325
Evo Digmasplit cast1.005.4121


Prednosti dodatne opreme


Perfektna preciznost, superiorna ekonomičnost.

Atraktivna prezentacija vašeg protetičkog rada na pacijentu.

Lako rukovanje


PrezentacijaPrezentacija tehničkog rada na artikulatoru je esencijalna za vaš uspeh. Bez obzira da li tokom rada dolazi do interakcije između tehničara i zubara ili između zubara i pacijenta, uvek imate mogućnost pregleda u neposrednoj blizini.

Prisutnost uređaja PROTARevo u klinikama i operacijonim salama dovoljno govori o njegovoj važnosti.


PreciznostUspešnost dentalnih proteza u velikoj meri je povezana sa njihovom preciznošću. Prijanjanje na krunicu zuba kao i konstrukcija okuzalne površine imaju veliki uticaj na dižinu trajanja proteze.

Preciziranje oklusalne površine zavisi od precizne artikulacije u rukama iskusnog zubnog tehničara.


Rukovanje  • Površine i oblici koji su lako primenjljivi. Novi PROTARevo.
  • Jedinstveni dizajn u skladu sa zakonima ergonomije.
  • Za svaku fazu procesa postoji definisana pozicija artikulatora.
  • Optimalni pregled je jedinstven , i moguć i sa dorzalnog aspekta.
  • Ojačana fiksacija gornjeg dela artikulatora, sprečava separaciju artikulatora čak i u slučaju kada je centralna brava otključana.
  • Pokreti artikulatora su u potpunosti navođeni od strane elemenata na oprugu.

 

Visoki kvalitet

 

 

Uz perfektnu preciznost i prvoklasne završne radove na protezi, prezentacija koja se daje pacijentu postaje sve važnija. KaVo je naročito obratio pažnju na ovaj aspekt koji je trenutno primarni u novom razvoju.

Matirane srebrne površine ističu visok stepen higijene u ordinaciji i laboratoriji.Visok kvalitet uređaja odlikuje se elegantnim oblikom, dizajnom i najboljom mogućom upotrebom.

 

Dizajn

 

 

Elegantan dizajn KaVo PROTARevo pruža vam mogućnost prezentovanja završnog izgleda proteze na najvišem mogućem nivou. Dizajn PROTARevo sa mnogim varijacijama u položajima za rad, čini ga naročito pogodnim za postavljanje obe proteze.

 

Preciznost 1

 

 

Optimalno podešavanje pacijentovih podataka upotrebom većih dimenzije na skali koja je prilagodljiva.

 

Preciznost 2

 

 

Preciznost i u najmanjim delovima. Rigidno (kruto) centralno kućište od čeličnog inoksa koje je perfektno za statičku okluziju.

Radeći u okviru elektronskog mernog sistema KaVo ARCUSdigma, KaVo PROTARevo pruža najveću moguću preciznost i efikasnost.

 

Dobitna kombinacija

 

 

Radeći u okviru elektronskog mernog sistema KaVo ARCUSdigma, KaVo PROTARevo pruža najveću moguću preciznost i efikasnost.

 

Mala težina

 

 

Zahvaljujući maloj težini i efektivnoj upotrebi materijala, težina je smanjena za 25 %, u zavisnosti od modela. Kao rezultat rukovanje uređajem je znatno pojednostavljeno.

 

Lako održavanje

 

 

Glatke površine sa značajnim smanjenjem broja ivica i ćoškova , omogućavaju lako vađenje smese, i u mnogome pojednostavljuju probleme u vezi sa održavanjem.

 

 Facebow ARCUS

 

 

Pozicija gornje vilice direktno može biti pomerena ka artikulatoru uz pomoć ARCUS facebowa.

 

Široka primena

 

 

Precizan KaVo Split Cast je potreban u slučajevima da model, protetički rad se može poslati bez artikulatora. Tako vaša oprema ostaje u vašim rukama.

 

3PS

 

 

Nove visoko stilizovane pločice , napravljene od metala sa metalnim dodatcima. Pogodne za koordinaciju u laboratorijama.

Prenosni držač (0.622.1141)

 

 

Koristi se za pozicioniranje maksilarne zone artikulatora u laboratorijama uz pomoć zglobnog dela ( 0.622.0901) ARCUS facebow.Na taj način se facebow može koristiti u druge svrhe pri radu.

 

Orbitalni držač za Facebow koji nije KaVo oprema(0.622.1151)

 

 

Orbitalni držač ravni za facebow koji ne proizvodi KaVo , zajedno sa prenosnim drćačem, omogućava upotrebu facebowa drugih proizvođača u okviru PROTAR sistema.

Gornja komponenta indukuje referentne podatke za Frankfurtsku horizontalnu ravan.Donja komponenta služi kao držač za postojeći facebow.

 

Denarni adapter ( 0.622.1351)

 

 

Denarni adapter predviđen je za upotrebu Denarnog facebowa. U ovom slučaju čitav deo zgloba je pozicioniran pravilno u PROTAR. Za tu svrhu Denar adapter je ubačen umesto inicijalne igle u donji deo artikulatora.

 

Penadentni pokazivač (0.622.1371)

 

 

Omogućava upotrebu Penadent facebowa. U tu svrhu Penadent pokazivač se smešta na intraorbitalni pokazivač na Panadent luk. Potom se Panadent facebow usmerava ka Panadent pokazivaču u relativnom odnosu sa pacijentovom intraorbitalnom tačkom.

 

Sklopka za određivanje rasta prosečne vrednosti artikulatora (0.622.1171)

 

 

Uz pomoć sklopke za određivanje rasta vrednosti artikulatora, u artikulator se mogu pozicionirati pacijent sa malo zuba, kao i bezzubi pacijenti, upotrebom prosečnih vrednosnih principa.

 

Maksilarni pozicioner za oblikovanje (0.622.1781)

 

 

Uz pomoć ovog pozicionera, moguće je odrediti oblik kod svih zuba , postojećih zuba kao i izgled maksilare kod bezzubih pacijenata, u skladu sa vrednosnim principima. Preporučuje se upotreba APF NT metode.

 

Oklusioni inklinacioni indikator (0.622.2071)

 

 

Ovaj dodatni uređaj se koristi kao pomoć kod mandibularnih proteza za bezzube ljude. Preporučuje se upotreba APF NT metode. Pozicija okluzionalne ravni je određena referentnim tačkama u otisku.

 

Set za odlivak ( 0.622.1121)

 

 

To je tanjir sa integrisanim razdelnim odlivkom. Sa ovim tanjirom za odlivak može se izvršiti provera samog odlivka.Tanjiri za odlivak se mogu proizvoditi u različitoj debljini.

 

Obruči za odlivak (1.000.3102)

 

 

Dva obruča različite visine omogućavaju pozicioniranje otiska u artikulatoru.

 

Incistalna igla E ( 0.622.1181)

 

 

Uključena je kao deo PROTAR isporuke.

 

Incistalna igla P ( 0.622.1791)

 

 

Igla sačinjena od inoksa sa pokretnom kapicom na vrhu radi postizanja individualnog incistalnog navođenja.Koristi se kod preciznih podešavanja 5/ 100 koraka. Bezbedan.

 

Potporna igla T ( 0.622.1891)

 

 

Igla sačinjena od inoksa sa pokretnom kapicom na vrhu radi postizanja individualnog incistalnog navođenja. Koristi se kod preciznih podešavanja 5/ 100 koraka. Bezbedan.Zakrivljenost poboljšava vizualizaciju incisalnih ivica.

 

Incisalni indikator ( 0.622.1021)

 

 

Služi kao alat za orijentaciju. Vrhovi indikuju incistalnu tačku u mandibuli. Bonvilov trougao 110 mm.

 

Prilagodljivi incisalni sto ( 1.003.7600)

 

 

U potpunosti prilagodljiv incisalni sto kontroliše artikulator kao dodatni element za navođenje. Ranije otežano, anteriorno navođenje na zub i očnjak prenešeno je na podesivi incistalni sto.

 

Incistalni sto Plan ( 0.622. 1912)

 

 

10 stepeni ( 0.622.1922),

20 stepeni ( 0.622.1932),

30 stepeni ( 0.622.1942),

40 stepeni ( 0.622.1952),

50 stepeni ( 0.622.1962).

Upotpunosti prefabrikovan incisalni sto koji kontroliše artikulator kaoanteriorni elemenat za navođenje.Incisalni sto se odabira u skladu sa postojećim uglom za navođenje. Ravan incisalni sto se koristi takođe za kreiranje individualnog anteriornog vodiča.

 

Komplet sa podesivom kalotom( 0.622.6214)

 

 

Mandibularna totalna proteza se postavlja uz pomoć kalote. Sve referentne tačke se uzimaju sa mandibularnog modela. Ako već postoji odlivak u vosku kalota se poravnava u skladu sa referencama prema okluzionalnoj ravni koja je utvrđena na pacijentu. U set ulazi i produžena kalota

 

Držač za kalotu ( 0.622.1161)

 

P.0.622.6214.

 

Držač kašike za zagrižaj ( 0.622.0901)

 

P.0.622.6214.

 

Kratka kalota ( 0.622.1201)

 

 

Definiše kompezacionu zakrivljenost u totalnoj protezi baz anteriornih zuba i očnjaka.

 

Duga kalota (0.622.1211)

 

 

Definiše stepen iskrivljenja u totalnoj protezi u odnosu sa prednjim zubima i očnjacima.

 

PDR spojke ( 0.622.1001)

 

 

Može se koristiti sa PROTAR 7 ili 9 .

Omogućuje 0- 6 mm udaljenost (D),0-6 mm protruzije (P), i 0-1 mm retruzije ( R).

 

Dodatni podesivač ugla (0.622.1111)

 

 

Može se koristiti sa PROTAR 7 . Omogućuje precizno kretanje sa radne strane. Od 0- 20 procenata lateralne retrusije i 0- 20 stepeni lateralne protuzije.

 

Tabla za modeliranje (0.625.0770)

 

 

Tabla za merenje i mešanje. Koristi se za konične i teleskopske krunice.

 

Torba

 

 

Torba koja je pogodna za čuvanje PROTARevo artikulatora i ARCUS držača glave.

 

KaVo LOGIcase ( 1.001.1511)

 

 

Vaše rešenje za prenos između ordinacije i laboratorije. 10 kutija (20 polutacni).


Kašika za otisak sa odvojivim delom ( 0.622.0791)Ovu kašiku možete koristiti po želji sa centriranim flankom. Za sve PROTAR artikulatore sa magnetskim odvojivim delom. 10 jedinica u svakom pakovanju.


Rešetkasti adapter


Ovaj adapter se može staviti unutar kašike. To olakšava postavljanje mase za otisak i repozicioniranje.

10 kom ( 1.001.0882)

20 kom ( 1.001.0953)


Kašike za PROTARevo 3PS( 1.002.2096)Možete je koristiti kad god da to poželite zajedno sa 3PS sistemom za PROTARevo 3PS artikulatore.10 komada u svakom pakovanju.


Rešetkasti adapter za 3 PS kašiku ( 1.003.2868)


Ovaj adapter se može staviti unutar kašike. To olakšava postavljanje mase za otisak i repozicioniranje.


Kašika za PROTAR artikulatore bez odvojivog dela ( 1.001.0889)Kašika za PROTAR artikulatore bez odvojivog dela .Držač mase za otisak se lako razdvaja od kašike. Omogućeno je precizno pozicioniranje.10 komada u svakom pakovanju.


Navojnice dodatne (1.001.0886)Metalna kašika za za dobijanje odvojivih proteza sa navojnicom. Pogodna za set za uzimanje otiska sa pričvršćivanjem putem šrafa. 20 komada u svakom pakovanju.


Kašike za uzimanje otiska ( 1.001.0888)Metalne kašike za dobijanje odvojivih otisaka bez navojnice. Pogodne za set za uzimanje otiska sa magnetnim pričvršćivanjem. 20 komada u svakom pakovanju.


Polysep masa za otisak


Ova masa se lakše odvaja od kašike. Masa vrši manju adheziju na artikulator.

250 ml ( 0.622.4442)

1000 ml ( 0.622.4452)


ZMK(21) 10/2005 ; Dr. Wolfgang Bernd Hannak


Upotreba otiska u ARKUSdigma, , elektronska registracija sistema kao alata.

(u dokumentaciji PDF file Publikacija 2)


Pregled publikacija i članaka iz knjiga


Lista se sastoji iz 40 publikacija u vezi sa KaVo PROTAR i ARCUS sistemima kao i 6 članaka iz knjiga.

(u dokumentaciji PDF file Publikacija )


Članci iz knjiga


1. Protetika implantata Izdavač : Neuer Merkur ISBN 3921280-982 2. Estetika implantata Autor: P i L. Rutten; izdavač Neuer Merkur.

Contact us