ARCUSdigma


Uvod
Opis
Integrisanost
Elektronske analize
Video
ARCUS/ARCUSevo
Komentari
Dokumentacija

 

ARCUSdigma

 

  Sledeća generacija inovativnih, praktičnih instrumenata koji su svoju upotrebu pronašli u dijagnostici. Sada još pojednostavljeni zahvaljujući elektronici.Problemi temporomandibularnog zgloba se lakše uočavaju uz pomoć novog ARCUSdigma II.

  Sa ARCUSdigma II mandibularni pokreti se mogu brzo i lako utvrditi. Kao dodatak sistem pruža mogućnost određenim specifičnim terapeutski relevantnim metodama da se izvrše analize brže i jeftinije kao i bez zapošljavanja dodatnog kadra. Povećanjem broja senzora na četiri transmitera i osam mikrofona, proces merenja je značajno poboljšan u poređenju sa prethodnom varijantom ARCUSdigma.

  ARCUSdigma II se može koristiti kao samostalni uređaj u ordinaciji , ili se može adaptirati kao dodatni deo nove sistemske jedinice KaVo ESTETICA E 80.

  Podaci dobijeni prilikom merenja mogu se prebaciti u računar putem USB-a ili se sačuvati u SD memorijskoj kartici.

 

 

 

Inovacije

 

Jedinstven sistem za merenje u okviru facijalnog držača.

Širok spektar primene u svakodnevnoj praksi.

Centralna usmerenost.

Dodatno programiranje spoljašnjih artikulatora.

Analiza pokreta.

Novi terapeutski način pozicioniranja mandibule u skladu sa analizom pokreta, npr. splint terapija.

EAEF modul za bolno mandibularno pozicioniranje po Prof Bumann ( opcionalno)

EMG snimak (opcionalno).

 

Komunikacija

 

Arhivacija dobijenih podataka uz pomoć SD kartice ili USB-a

On lajn prikaz kretanja pacijenta i lekara

Dostupnost drugim specijalistima i laboratorijama.


ARCUSdigma


Determinacija centralne pozicije mandibule


 Determinacija centralne pozicije mandibule. Po prvi put ARCUSdigma vam dozvoljava da pomerite željenu poziciju putem centriranja prilikom rada na kompjuteru a da to nije digitalno kontrolisani centar za pozicioniranje.


Ručno upravljanje


 Centrične kondile se mogu pozicionirati u skladu sa stepenom isturenosti koji beležimo na ekranu. Odabrana centrirana pozicija može se modifikovati u skladu sa stepenom isturenosti. Tokom dužeg merenja ova pozicija se može registrovati putem kompjuterskog monitoringa.


Sabirno polje


  Prilikom nekoliko uzastopnoh zagrižaja tačka na oko 20 mm od incistalne margine se prikazuje približno u okuzionalnoj ravni.Svaki put kada se dentalni lukovi zatvore, analiza se ponavlja.Ne postoji limit u broju tačaka koje se uključuju prilikom evaluacije.Srednja tačka sabirnog polja je u skladu sa postojećom okluzijom i usklađena je sa pozicijom temporomandibularnog zgloba. Prilikom daljih dugoročnih merenja momentalna pozicija mandibule je izložena.Zubar navodi mandibulu u poziciju koja se nalazi u sredini sabirnog polja i daje trenutni izged isturenosti mandibule, i čuva zapis u obliku plastičnog snimka. 


Gotski vrh


  Ova metoda je primarno korišćena kod pacijenata sa oštećenim zubima kao i kod bezzubih pacijenata. Pacijent drži intraoralnu iglu za registraciju ARCUSdigma sistema u ustima.Intersekcija nekoliko protruzija i laterotruzija (špicevi i vrhovi) predstavlja željenu centralnu poziciju. Prilikom dužih merenja, mandibula se može prilagoditi na centralnu okluziju ili u slobodno postavljeni položaj i položaj se može sačuvati u pisanom obliku na materijaluIntegrisanost


Uređaj se može adaptirati na asistentski deo uređaja KaVo Estetica E80. Uz pomoć integracije u okviru intiligentnog paketa KaVo KID daje mogućnost optimalne konekcije u okviru postojećeg softvera.ARCUSdigma SD


Off -line prenos podataka putem SD kartice.

Softverski moduli:

Articulator programiranja

Analiza pokreta EPA (elektronska analiza pozicije)

Ručno upravljanje centralnom determinacijom

Podaci samo za KaVo PROTAR artikulatore


ARCUSdigma USB


Online dokumentovenje putem USB kabla

Softverski modul:

Artikulator programiranja

Analiza pokreta EPA (elektronska analiza pozicije)

Tri tipa centralne determinacije

Opciono:

Opciono EAEF (elektronska analiza etioloških faktora po Prof Bumann-u.

EMG integrisan u centtički opis

Podaci za sve konvencionalne artikulatore.


Samostalno


Na stomatološkoj stolici

Na držaču za turbine

Na rotirajućem visećem delu u blizini pacijenta.


Analiza opterećenosti temporomandibularnog zgloba


Elektronska analiza etioloških faktora po Prof A. Bumannu


  ARCUSdigma pomaže stomatolozima da lokalizuju bol u okviru stomatološkog postupka (RSS). Ovaj analitički program daje važne korake za analizu podataka. Dodatni koraci koji se koriste prilikom analize pozicioniranja bola se mogu lako integrisati.  Sva merenja prilikom analize bola su jasno prikazana sa leve strane ekrana.Stomatolog navodi pacijenta do odgovarajuće pozicije ili se pacijentu daju instrukcije kako bi došao u željeni položaj. Bolna pozicija mandibule se prikazuje crvenom bojom na izveštaju pritiskom na dugme za bol. Lako razumljiv opis na ekranu računara može se koristiti kako biste objasnili pacijentu koji od njegovih pokreta prouzrokuje bol u mandibuli.

  Kao terapeutski korak ARCUSdigma analitički softver može se koristiti kako bi se kreirala razlika u dinamici između KaVo PROTAR digmi i analize bola.

 Analiza bola sa praćenjem pokreta koji se prikazuju na kompjuterskom ekranu se namerno postavljaju u bolnu poziciju da bi Digma mogla da izračuna dinamički splint.


Video: Tretman uživo


Preuzmite video odmah

Ovde možete pronaći video sa ARCUSdigma tretmanom uživo. (LINK)

Video prikazuje inovativni sistem prilikom tretiranja pacijenta uživo i objašnjava brojne mogućnosti tretmana tokom svakodnevne prakse.Kako biste dobili relevantne informacije za terapiju i dijagnostiku u okviru svih 9 mernih programa, svi koraci u radu neophodni pacijentu i samoj zubnoj ordinaciji , su prikazani na ovom videu.

Možete direktno odabrati veliki broj različitih tretmana i dijagnostičke korake.Bez obzira da li se radi o individualnom programiranju artikulatora, centralne pozicije vilice,elektromiografije, analize pokreta ili lokalizacije bola u zglobu, sa automatskim proračunavanjem dentalnih zaštita i udlaga: Korisnik dobija sve informacije u obliku dopadljive vizualizacije.


Facebow KaVo ARCUS/ARCUSevo


U nekoliko poteza bez dodatne pomoćiMinimalizira okluzalnu adaptaciju, naročito sa povećanjem i smanjenjem zagrižaja.

ARCUS se može postaviti na pacijenta za kratko vreme (1-2 min) bez asistencije druge osobe.

Brz , precizan i siguran.

Dizajn uređaja oko ušiju omogućava neometanu komunikaciju između pacijenta i lekara.

Nije potreban nikakav dodatni alat kako bi se fiksiralo čelo i postavila kašika za zagrižaj u pacijentova usta.

Pacijenti će vam biti zahvalni. Pokretni delovi su na jednom mestu pričvršćeni kako bi se sprečilo njihovo gubljenje.


Perfektna komunikacijaKaVo ARCUS je baziran na principima koji omogućavaju prenos izmerenih vrednosti sa pacijenta na artikulator brzo i bez dodatne opreme, i naravno bez grešaka. U praksi, direktno bez dodatne opreme, u laboratoriji se prilikom transfera facebow držač glave ARCUS je slobodan za sledećeg pacijenta.

Čak i kada je držač pozicioniran, dobra komunikacija sa osobom koja izvodi pregled je moguća.


Jednostavno održavanjeVažni delovi ARCUSa su napravljeni od čelika, slično kao i insrtumenti za praksu.Održavanje i čišćenje se retko razlikuju od uobičajenog. Delovi koji dolaze u kontakt sa pacijentom mogu se dezinfikovati i sterilisati na maksimalno 138C


Uključeno u isporuku (1.005.0900)


Globalno ga podržavaju sve mreže

Kašika za zagrižaj je učvršćena centralnim kljucem

Kašika za zagrižaj

Referentne tačke prilikom intraorbitalnog ili subnazalnog pristupa sa anatomskim držačima oko ušiju sa pomerljivim delom oko pacijentove glave.


Dodatna oprema


Incistalna igla za snimanje ( 0.622.1771)


Prilikom samo jednog pregleda se može ustanoviti i statična okluzija i maksilarna pozicija kod pacijenata bez zuba.


Kašika za potporu zagrižaja (0.622.1391)


Kašika za potporu zagrižaja sprečava mogućnost ispadanja kašike tokom pregleda maksile u artikulatoru.


Spojene kašike za zglob zagrižaja ( 0.622.0901)


Uz pomoć ovog dela fiksira se kašika za zagrižaj sa držačem glave.. Kašika za zagrižaj se pouzdano fiksira uz pomoć centralne kontrole bez dodatnog alata. Potpora za kašiku se može po potrebi sterilisati ili dezinfikovati.


Kašika za zagrižaj ( 0.622.0911)


Kašika za pozicioniranje maksile u artikulatoru napravljena je od inoksa.


Kašika za zagrižaj edentulous ( 0.622.2141)


Omogućava prenos unutar artikulatora sa nepodeljenim delovima zida voska. Ona se može zagrejati i potom obložiti voskom.


Komentari iz naučnih radova


1. Dr. Ulrich Wegmann Клиника Университета г. Бонн, Германия LAB 01 2010, 14.02.2010


Pravljenje dentalne proteze zahteva od lekara specijaliste opširno poznavanje uzajamnosti morfologije zuba i njene funkcije, kao i mišićnog tkiva i sastava između tkiva i kosti vilice.

Reproduktivnost pokreta vilice kod pacijenata sa kraniomandibularnim oštećenjimaStiesch-Scholz M, Demling A, Rossbach A. Department of Prosthetic Dentistry, Hannover Medical School, Hannover, Germany J Oral Rehabil. 2006 Nov;33(11):807-12., 01.11.2006


Nikada nije utvrđeno kako pokreti mandibule kod pacijenata sa kraniomandibularnim oštećenjima( CMD) rezultira sa manjom reproduktivnošću dinamičnih funkcionalnih parametara koji se koriste za individualna podešavanja. Cilj ove studije je da se uporedi reproduktivnost elektronski dobijenih parametara kod pacijenata sa CMD sa kontrolnom grupom.

Contact us