Aktuelne cene:
Pšenica merkantilna rod 2021. (0.00%)
Kukuruz merkantilni do 14.5% vlage (0.00%)
Soja u zrnu rod 2021. (0.00%)
Sojina sačma (0.00%)
Suncokretova sačma 33% proteina (0.00%)
Pšenično stočno brašno (0.00%)
UREA,ruska (0.00%)
AN,ruski (0.00%)
KAN,kutinski (1.64%)
KAN,Agrolinz (0.00%)
NPK 16x16x16,ruski (pakovano u Srbiji) (0.00%)
NPK 10x26x26,ruski (0.00%)
MAP 12x52x0,ruski (0.00%)
Tovne svinje,farmske (0.00%)
Tovne svinje,iz otkupa (0.00%)

Mobilna aplikacija za Vaš telefon
undefined
Download on the App Store

Sve naše informacije na Vašem mobilnom telefonu!

Preuzmite PanAgent aplikaciju na Google Play ili Apple App Store i pozovite nas da Vam aktiviramo nalog.
Za više informacija, pozovite nas na 021/4770-480 ili 064/4770-480.


OPŠTI USLOVI POSLOVANJA PANAGENT AGENCIJE, Novi Sad - izmenjeno 20.5.2020. godine
Politika privatnosti (srpski | engleski)
Google Play, logotip Google Play, Apple, App Store, logotip Apple su zaštitni znaci kompanija Google i Apple.

Od svog osnivanja, marta 2003. godine, posvećeni smo stalnom razvoju i unapređenju poslovanja kao i izgradnji uzajamnog poverenja i partnerskog odnosa sa našim saradnicima.
Osnovna delatnost nam je prikupljanje, obrada, selekcija podataka i distribucija informacija o ponudi i potražnji robe iz oblasti poljoprivrede.
Uvođenje inovacija , unapređenje kvaliteta isporuke usluga kao i izgradnja dugoročnih odnosa sa potrošačima predstavljaju ključne mehanizme na kojima Panagent agencija nastoji da izgradi svoju konkurentsku prednost.
S obzirom na to da se glavna poslovna aktivnost usmerava na prikupljanje podataka o ponudi i potražnji poljoprivrednih proizvoda i repromaterijala za poljoprivredu, to je poslužilo i kao kostur za kreiranje asortimana usluga u cilju ostvarivanja što boljih poslovnih performansi.

Ukoliko želite da sarađujete sa nama, pozovite na 021/4770-480 ili 065/4770-480.