Komora za razvijanje filmova Durr Periomat PLUS sa dnevnom komorom

durr

Proizvođač:Durr

Šifra:005060

Cene su vidljive samo registrovanim korisnicima.


Automatska komora za razvijanje i
sušenje filmova 3x4 cm sa dnevnom komorom
Vreme razvijanja 5 min!

Opcija adapter za filmove :
5.7 x 7.6; 4 x 5; 2.7 x 5.4; 2 x 3.5; 2.4 x 4 cm

Podeli:

Vezani i slični artikli

Contact us