Gx TWAIN

Uvod


Softver: Gx TWAIN


Gx TWAIN je najnoviji Gendexov softver baziran na dobro poznatoj TWAIN tehnologiji za laku integraciju digitanih KaVo i Gendex sistema za kreiranje slike sa softverom za sliku kod lekara koji preuzima sliku (treća osoba u lancu).Šta Gx TWAIN znači?

TWAIN je industrijski standard za povezivanje softvera, aplikacija i sistema slika koji se najčešće koriste. Najveći broj programa za kreiranje dentalne slike podržavaju TWAIN standard.Optimalna upotreba


Poboljšana produktivnost

Gx TWAIN ubrava proces kreiranja slike i zbog toga povećava produktivnost.Korisniku se nudi širok spektar prednosti koriščenjem ovog uređaja. Simultani transfer nekoliko snimaka upotrebom GET ALL funkcijom, povećanje i smanjenje slike klikom na miš i optimizacija iste slike u realnom vremenu.Laka integracija


Laka inkorporacija

Gx TWAIN je moćan instrument za brzu i laku intergraciju svih TWAIN kompatibilnih softvera slike kod svih KaVo- Gendex sistema:

DenOptix OST

DenOptix USB/SCSI

Orthralix 8500 DDE

Orthralix 9200 DDE

Visualix USB/HDI

Visualix eHD

KaVo Dig eXam

AcuCam concept 4 FWT

Maksimalni kvalitet slikeKompresivna obrada slike

Gx TWAIN nudi velik broj dijagnostičkih relevatnih filtera i instrumenata za optimizaciju kvaliteta slike snimljenih od strana KaVo ili Gendex uređaja. Podešavanja mogu biti automatizovana za sve procese, ili se ručno biraju pre svakog transfera slike.Sledeći filteri i funkcije su dostupni: Gama, jasnoća, kontrast, UL i LL, slika u ogledalu, nosna šupljina, osenčenja, kao i specijalni Gendexov filter za meko tkivo u ortodontskoj teleradiografiji.Tehnički detalji


Operativni sistem: Windows 2000 ili XP

Procesor: Pentium 4 (1.6GHz ili više)

Memorija: 256+ MB RAM

Hard disk : 80+ MB

CD rom: 8x

Grafičko podešavanje: 24/32 (800 x 600) I

nterfejs : USB 1.1 i 2.0

Contact us