Gx PICTURE


Uvod

 

Softver: Gx PICTURE

 

 

 

Nova softverska aplikacija koju su razvili kako bi se lakše instalirali digitalni sistemi KaVo i Gendex , kao i za čitavu integraciju u okviru aplikacionog softvera.

 

 

Lako instaliranje

 

Pojednostavljeno instaliranje

GxPicture instalacija se nalazi na CD –u , na kome su drajveri koji odgovaraju svim digitalnim sistemima KaVo i Gendexa. Na taj način instalacija je znatno olakšana. Instalacija sistema sa istog korisničkog interfejsa povećava fleksibilnost i skraćuje potrebno vreme za instalaciju. GxPicture ima drajvere za DenOptix SCSI-USB, Visualix USB-HDI, Visualix e HD, Orthoralix 8500, Orthoralix 9200 DDE, Orthoralix 9000 i 9200 DPI, digitalnim ekstraoralnim kamerama Gendex ( AcuCam Concept 4 FWT), i KaVo Dig eXam. Postojeća verzija GxPicture se može učitati sa područja za učitavanje.

 

 

 

 

Laka konekcija

 

Laka integracija

GxPicture Vam olakšava povezivanje sa softverima poput administrativnog softvera u stomatološkoj ordinaciji. On omogućuje prenos slike putem standardizovanog interfejsa i kompaktibilan je sa velikim spektrom različitih tehnologija.

 

 

GxPicture daje mogućnost dodatnih aplikacija kao što je prepodešavanje slike i upotreba korisničkih šablona. Za informacije u vezi sa GxPicture, molimo Vas da kontaktirate Gendex službu za rad sa potrošačima.

Contact us