Intra oralni rendgen Expert DC

Uvod


Intraoralni X zraci: Expert DC


Expert DC uređajPouzdan uređaj modernog dizajna.

Digitalna integracija slike povećava radni učinak.

Modernizovano upravljanje uređajem.

Moderan izgled nosača. Nove elektronske kontrole.

Visok nivo pouzdanosti.

Umetničko digitalno slikanje.

Opravdana ekspertiza slike.

Fleksibilnost i efikasnost pri radu.
Modernizovano upravljanje uređajem


Programirani anatomski prekidač Kompaktibilan sa PSP – om i filmom
Moderan izgled nosača


0.4 mm je širina fokalne tačke koja obezbeđuje jasnoću slike. Brža kontrola okreta nosača radi efikasnijeg radnog učinka.
Nova elektronska kontrola


Najnovija digitalna kontrola za bezbednost i pouzdanost. Konzistentni rezultati slike.
Visok nivo pouzdanosti


Oni dolaze od proizvođača Oralixa AC, zlatnog standarda za pouzdanost. Ali Gendex expert DC je proizvod genija u Vašoj ordinaciji. Unapređen elektronski dizajn i rigorozni testovi su tajna konstantne Gendexove pouzdanosti.
Umetničko digitalno slikanje


Gendex expert DC je specijalno napravljen za digitalno snimanjne. 0.4 mm je veličine fokalne tačke koja maksimizira rezoluciju slike. DC tehnologija daje konstantne rezultaze i pri kratkim ekspozicijama.
Opravdana ekspertiza slike


U Gendexu mi još uvek sami proizvodimo naše cevi sa x zracima. Kontrola dizajna i proizvodnja cevi sa zracima dozvoljava Gendexu da koristi svoje iskustvo i da potrošačima pruži uređaje vrhunskog kvaliteta.
Fleksibilnost i efikasnost... u vašoj ordinaciji


Gendex kreira inovativna rešenja sa maksimumom fleksibilnosti putem Kvik set kontrole na kućištu sa x zracima. Ni jedan drugi uređaj sa x zracima ne isporučuje se u takvoj kombinaciji programa sa anatomskim prekidačem i Kvik set kontrolom kućišta.
Tehnički podacikV: 65 kV fiksno

mA: 7 mA fiksno

Fokalna tačka: 0.4mm IEC 336

Vreme ekspozicije: 21 selekcija od 0.02 do 2.0 sec

Trajanje ciklusa: 1:30

Dužina fokala: Standardni 8 inch, opcionalni 12 inch

Napon: 115 V, 60 Hz ili 230 V, 50 Hz

Dužina držača: 55, 65, 75 inch

Garancija: 2 god.


Contact us