Portal


Uvod
Laboratorije za skeniranje
Laboratorije za izradu
Interviju sa g-din M. Ewertz
Dokumentacija


KaVo Everest portal- platforma za razmenu izmedju centra za izradu i laboratorije za skeniranjeInteraktivna platforma za razmenu, korisnika ARCTICA i Everesta

KaVo Everest portal pruža vam mogućnost da razmenite vaše 3D podatke i usluge u obliku interaktivne platforme za razmenu, izmedju centra za obradu i laboratorije za skeniranje.

Koristeći Everest portal, Everest i ARCTICA laboratorije za izradu optimalno rade u okviru slobodnih kapaciteta i koriste ih maksimalno zahvaljujući KaVo CAD/CAM sistemu. Zahvaljujući velikom opsegu laboratorija za izradu, softver omogućuje optimalnu pronalaženje koja je najpovoljnija za svaku laboratoriju. Preko Everest portala možete poslati svoj dizajn brzo i sigurno.


Korist od ovih novina uočljiva je na prvi pogled:

  • Možete koristiti Everest portal kako biste odabrali odgovarajući centar za rad na osnovu raspoloživih kapaciteta.
  • Za uzvrat možete videti sve raspoložive kapacitete putem Everest portala i dati narudžbine za izradu putem KaVo Everesta ili ARCTICA laboratorija jednostavnim slanjem podataka.
  • Takođe možete primiti porudžbine od strane ARCTICA ili Everest partnera i maksimizirati iskoristivost postojećeg kapaciteta.
  • Željeni dizajn se može bezbedno i lako poslati do centra za obradu putem KaVo Everest portala koji je povezan putem KaVo servera. Plaćanje i narudžbine se regulišu direktno izmedju centra za izradu i laboratorije za skeniranje bez bilo kakvih komplikacija.Učitavanje programa za portal ( približno 400 MB)
Kako portal funkcioniše?

  • Laboratorija za obradu šalje zahtev za izradu putem KaVo Everest portala.
  • Everest laboratorije za skeniranje su sada u mogućnosti da pregledaju sve zahteve za izradu i putem portala pregledaju raspoloživost kapaciteta kod partnera.
  • Po prihvatanju ponude podaci za izradu se lako i bezbedno šalju bez ikakvih komplikacija do partnera putem Everest portala ( putem KaVo servera).
  • Laboratorija za izradu, prima narudžbine i šalje ih do laboratorije za skeniranje.
  • Komunikacija i plaćanje se obavljaju direktno izmedju laboratorije za izradu i laboratorije za skeniranje.
  • Postoji takodje i centar za izradu "BEGO Medical" na portalu, koji se bavi izradom laserski sinterovanih "NEM" radova.


KaVo Everest portal- platforma za razmenu izmedju centra za izradu i laboratorije za skeniranjeDa li je vaša restauracija završena?


Koje su prednosti portala?

► Imate program tako da vam portal omogućuje optimalna rešenja za izradu.

► Slobodan izbor laboratorije koja će obaviti izradu.

► Upotreba širokog spektra materijala.

► Jeftin pristup–niski troškovi investiranja.

► Interaktivna platforma za razmenu.

► Veza sa Everest korisnicima.

► Dostupnost širom sveta.

► Povećan kapacitet rada.

► Povećana profitabilnost Everest laboratorija.Podaci se šalju kooperativnim partnerima putem portala. Otvoreni prikaz Everest sistema pruža mogućnost upotrebe novih tehnologija.


KaVo Everest portal- platforma za razmenu izmedju centra za izradu i laboratorije za skeniranje


Povećajte svoju efikasnost!
Koje su prednosti portala?

Povećajte efikasnost putem Everest laboratorija optimatizacijom vaših kapaciteta.

→ Odlični alati koji će vaš rad podići na viši nivo- tako ćete privući nove klijente

→ Interaktivna platforma za razmenu i brojni partneri za skeniranje.

→ Prošireno polje rada i veća iskorištenost Everest sistema – veza sa Everest korisnicima širom sveta.

→ Kontrola dizajna ostaje u laboratoriji a ne u centru za obradu


KaVo Everest portal- platforma za razmenu izmedju centra za izradu i laboratorije za skeniranjeInterviju sa Markusom Ewertzom , KaVo Aplikacioni tehničar, u vezi sa KaVo Everest portalom.

Još od leta 2009 , KaVo Biberah je dao u ponudi besplatan softverski modul sa KaVo Everest portalom, koji vam pruža mogućnost slanja i primanja podataka CAD dizajna, putem globalne mreže. Markus Ewertz, menadžer KaVo Aplikacionih tehnologija, objašnjava u svome interviju na koji način dentalne laboratorije mogu da ostvare profit upotrebom Everest zajednica za izradu.


Gospodine Ewertz, za koje laboratorije je Everest portal naročito značajan?

Portal je pre svega interesantan onima koji poseduju Everest sistem, čije mašine imaju slobodne kapacitete, i takodje laboratorijama koje ne žele, ili nisu u prilici da investiraju u potpuni CAD/CAM sistem, iz raznoraznih razloga i na taj način se limitiraju jer im je potreban skener. Sa druge strane , Everest laboratorije putem portala prikazuju slobodne raspoložive kapacitete. Na taj način druge laboratorije za skeniranje imaju mogućnost da iskoriste raspoložive kapacitete, kako bi iskoristile dobro poznatu tehnologiju Everesta sa 5 osa obrade i širok izbor raspoloživih materijala. Partneri za obradu mogu se odabrati na osnovu različitih kriterijuma, kao što je cena, vreme isporuke ili blizina laboratorije. Laboratorije sa otvorenim 3-shape skenerom, koji ne mora biti marke KaVo, može poslati podatke bilo kom KaVo Everest engine uredjaju, i slanjem njihovog porfolija , kako bi se kreirala kompleksna geometrija, koju ne mogu da izrade mašine koje oni već poseduju. Još jedna od prednosti portala je mogućnost integracije sa spoljnim partnerima Everest sistema. Kao deo saradnje sa BEGO, naprimer tu je LASER sinterovanje, metoda koja se lako može koristiti.


Koje sve uslove jedna laboratorija mora da zadovolji kako bi bila deo Everest zajednice za izradu?

Iz tehničkih razloga tu je potrebna Internet konekcija, DSL ako je moguće i PC sa najmanje Windows XP. Internet portal softver se može besplatno učitati, sa KaVo stranice za podršku. Radi što boljeg kvaliteta, Everest partneri za izradu moraju na svom sistemu imati instaliran poslednji Everset softver. Everset podrška "Hotline" će vam pomoći da integrišete vaš 3-shape skener, ako ga niste nabavili od KaVo.


Zašto KaVo sam ne radi obradu-izradu?

KaVo je ranije posedovao funkciju sistemskog snabdevača i opsluživao je veliki broj klijenata putem laboratorija. Važno je nastaviti sa podrškom tim partnerima i ne ponašati se kao konkurencija posedovanjem sopstvenog centra za izradu. Na taj način te laboratorije imaju još i veću vrednost.


Kako izgleda dnevna rutina u jednoj laboratoriji?

Laboratorija za izradu plasira svoje usluge putem portala. Tu postoji razlika pre svega po različitosti materijala. Trajnost takodje treba naglasiti. Laboratorije za skeniranje na uobičajeni način skeniraju objekat, traže odgovarajuće partnere za izradu uz pomoć Everest portala i na kraju šalju podatke do laboratorije za obradu putem portala. Potom portal omogućuje e-mail vezu medju partnerima, tako da se specifične porudžbine mogu završiti uz medjusobnu pomoć. I kao najvažnije, KaVo obezbedjuje samo vezu medju partnerima i pruža platformu za razmenu. Svi dalji koraci u radu se organizuju nezavisno i bez uticaja KaVo.


Koliko postoji do sada korisnika portala? Koliko intezivno se portal koristi?

Broj poseta portalu veoma varira. Postoji vreme kada je prilično gužva, i mirnija vremena , jer je obim posla smanjen.


Kakva je ponuda u odnosu na potražnju? Da li postoji prevelik broj kapaciteta za obradu?

Tačno je da postoji disbalans u ponudi i potražnji. Na nemačkom tržištu, trenutno ima otvorenog prostora na polju obrade. To je bila i početna tačka koja nas je vodila prilikom razrade ovog portala. Mi smo našim klijentima pružili podršku putm platforme, kako bi što maksimalnije iskoristili postojeće kapacitete, jer se pružanjem uvida u iskoristivost tudjih kapaciteta putem portala, i novi sistemi mogu integrisati u postojeći Everest sistem.


Vaš rad je veoma povezan sa klijentima, putem Servisa on line . Koji problemi se najčešće javljaju, koliko brzo možete da pružite pomoć klijentima?

Na ovo pitanje ne mogu da dam jedan jedinstven odgovor zbog njegove kompleksnosti. Neki od tih problema postoje duže vreme. Razlozi za to su sa druge strane je u tome što je sa vremenom Everest sistem postao prilično sofisticirani sistem i tehničarima je potrebna veština za rad u CAD/CAM sistemom koja se postiže vremenom. Na žalost stalno se dešava da se citronijum oksid ne koristi ispravno i na taj način se gube karakteristike materijala i performansi, uprkos tome što su parametri dobro poznati tehničarima. Na greškama se uči. Ali to se u startu može sprečiti, jer se daljinski može upravljati, i na taj način se izbegavaju takve greške.


A kakvi su komentari novih klijenata na novine u ponudi?

Do sada smo samo imali pozitivne reakcije na našu mrežu, ne samo zbog toga što se portal može besplatno koristiti, već i zbog mogućnosti da samostalno odaberete laboratoriju koja vam može pružiti uslugu, kao i beskonačne mogućnosti u saradnji sa bilo kojim od brojnih partnera. Mogućnost izrade hrom-kobaltene strukture u uslovima malih troškova, uz pomoć metode LASER sinterovanja je naročito dobro prihvaćen kod klijenata.

Contact us