multiCAD programi


Uvod
Poređenje multiCAD-a
Pre - Posle
Modul za implantologiju
Dizajn mosta
DicomViewer
Trusmile modul
Vrtualni Articulator
Iskustvo - izveštaj
Dokumentacija


KaVo multiCAD- dentalni CAD softver za vašu dentalnu CADCAM sistem


KaVo multiCAD- dentalni CAD/CAM programIntuitivan - ekran lak za upotrebu ilako korišćenje sa vodičem su garanti dobrog i bezbednog dizajna.

Prilagodljiv - jer je u potpunosti kompatibilan sa STL podacima kod komercionalnih otvorenih skenera.

Veoma brz – zahvaljujući maksimalnoj iskorišćenosti kompijuterskih referenci .


Korak po korak- prilično jednostavno i bezbedno zahvaljujući multiCADKaVo multiCAD je perfektan dentalni CAD/CAM program ne samo za nove kupce već i za pojedince sa bogatim iskustvom. Meni za navigaciju je jednostavan, logičan i lak za upotrebu svaki put. Kreirajte svoj dizajn jednostavno i bezbedno zahvaljujući ranije definisanim parametrima koje vam preporučujemo kao i odabirom dizajna koji vam pruža KaVo multiCAD, ili prilagodite parametre prema svojim željama i potrebama.A rezultat je ?

Najbolji mogući dizajn

KaVo multiCAD dentalni CAD/CAM programski paket bez muke se integriše u modernu hardversku okolinu i koristi sve kompijuterske performanse, radi brze vizualizacije i izrade. MultiCAD je u potpunosti kompatibilan sa STL podacima komercijalnih otvorenih skenera.Korak po korak sistem

Radi detekcije i pripreme margina, Podešavanja smera ubacivanja, Kreiranje unutrašnjih elemenata koji se moraju ponovo izraditi poput (cementnih rascepa, ivica na krunicama, medjuprostor izmedju dva zuba), Pozicioniranje zuba, antagonistička adaptacija i umetanje konektora.


Rad bez dodatnih troškova

Možete čak i naknadno lako re-dizajnirati već uradjeno uz pomoć multiCAD dentalnog CAD/CAM programa, u nekoliko koraka.


Automatsko memorisanje podataka

Jednom kada se proces završi podaci sa dentalnog CAD/CAM programa se automatski čuvaju - i bez obzira na transfer može se preći na proces obrade.


Jednostavan prenos podataka do laboratorije sa kojom saradjujete

Koristeći jednostavan prenos podataka, moguće je takodje u laboratoriji sa kojom saradjujete završiti izradu putem KaVo ARTICA Engine.


Tehnički podaci za multiCAD- dentalni CAD/CAM program Indikacioni spektar KaVo multiCAD

Krunice,

Kopiranje,

Anatomski mostovi,

Delimični mostovi,

Umetci,

Glazure,

Merilend mostovi,

Umetnuti mostovi,

Pre-stegnute krunice,

Delovi implantata,

Teleskopske krunice,

Odlivak u vosku.


Podaci za output KaVo multiCAD Otvorena STL veza.


 GeomagicExo Cad3Shape
 Energy CADKaVo multiCADDental Desinger
Potrebna aplikacija   
Voštani trimer+++
Procesiranje skeniranog modela-+-
Automatsko prepoznavanje margina + ručna mogućnost adaptacije+++
2D pregled margina-++
Manuelno prilagođavanje uređaja-++
Kreiranje dela zuba iz više uglova-++
Nekoliko cemetnih međuprostora kod dela zuba- / +++
Cementiranje tretiranih pukotina kod dela zuba po zahtevu klijenta-++
Izmena rada++-
Pregled postojećeg dizajna++(+)
Automatska adaptacija potpunog anatomskog dizajna u odnosu na deo zuba-++
Teleskopski uređaj-+++
Anatomski teleskop-+-
Dodatci-++
Veze u međuprostoru-+(+)
Šipke-++
Poptora+++
Pojedinačne potpore(+)++
Veza mostova-++
Virtulani artikulator-(++)+ GeomagicExo Cad3Shape
 Energy CADKaVo multiCADDental Desinger
Anatomske krunice+++
Anatomsko kopiranje+++
Delimična redukcija krunica i mostova-+(+)
Anatomski mostovi-++
Ram mosta+++
Umetak+++
Anatomski umetak-++
Navlaka+++
Anatomska navlaka-++
Gleđ-++
Merilend most-++
Modeli-(+)+
Hiruško rukovanje---
Tehnika pritiska-++
Tehnologija brzog sloja-(+)(+)
I-O skeniranja ubacivanje--+
Usklađivanje DICOM i STL-+-
Opruga između vođice i planiranog implantata---
Obrada otiska u vosku+++
Voštani ram-++
Dodatno skeniranje modula--+
Ubacivanje nijansiranog višeslojnog dela - jednim klikom-+-


KaVo multiCAD - dentalni CAD program za vaš CAD/CAM sistemPre: jednostavna definicija uz pomoć multiCADKreirajte sasvim jednostavno sve ono što želite da dizajnirate uz pomoć KaVo multiCAD. Jasno definišite željeni izgled donje i gornje vilice. Svi detalji kao i individualni zahtevi se mogu jasno sumirati, pre bilo kog skeniranja.

Različiti tipovi za rekonsrukciju: krunice, anatomskih vrhova, podeljenim mostovima, kao i umetcima, mogu se prikazati na svakoj vilici ponjedinačno.Posle: dizajnirajte brzo uz pomoć multiCADRestauracija je brza jer posle skeniranja, rezultati su zagarantovani.


KaVo multiCAD - dentalni CAD program za vaš CAD/CAM sistemModul za implantologijuModul za implantologiju može se koristiti radi dizajniranja individualnih potpornih svodova od titanijumskih veza. Sledeći sistemi impantata se nalaze u bazi podataka: 
Medentika : e, f, h, i, k, l, m, r, s, t,
Medentis
Nt- trading :2 con-e, i, n,
Nt- trading : e, f, h, i, k, l, n, r, s, t,
Thommen o Prowital
Log kamere: nalazi se u verziji V 1.01
Poput toga simultani dizajn krunica, mostova na potpornim delovima mogu se uraditi u jednom koraku. Dalje potporni most se može izradjivati i bez titanijumskih veza u osnovi.


KaVo multiCAD - dentalni CAD program za vaš CAD/CAM sistemModul za dizajn mostova

Modul za dizajniranje koji omogućuje da se dizajnira kočić implantata u prirodnom zubu sa popunjavanjem putem šrafova u kanalu. U tom slučaju možete odabrati iz širokog spektra dizajna i suplemenata koji su vam dati u ponudi.


KaVo multiCAD - dentalni CAD program za vaš CAD/CAM sistemDicomVieverDicomViever se može koristiti za uvezene 3D rendgenske podatke , za dizajn modela. Ovo je posebno interesantno za stomatologa kao podrška tokom lečenja, nastave i savetovanja .

Ovaj modul je takođe korisna za dizajn mostova , jer može da pružiti informacije statike mosta.


KaVo multiCAD - dentalni CAD program za vaš CAD/CAM sistemTrusmile modul

Modul Trusmile se može koristiti prilikom dizajna keramičkih ili metalnih krunica poput onih na fotografiji. Ova prezentacija je ista kao i finalni proizvod. To je naročito interesantno stomatolozima kao podrška tokom instrukcija ili sastanka sa klijentom.
KaVo multiCAD - dentalni CAD program za vaš CAD/CAM sistemVirtualni artikulator poboljšani modul


Specifični parametri kod pacijenata kao što je inklinacija staze kondile i Benetov ugao, mogu se slobodno postaviti u okviru programa. Pozicioniranje modela iz mehaničkog artikulatora je premešteno pravo na virtualni artikulator.

Program simulira pokrete i automatski koriguje moguća mesta trenja Samim tim vreme koje je potrebno za brušenje je smanjeno na minimum

Dostupan ekskluzivno za ARTICA AutoScan.


Laterotruzija ulevo.Pokreti vilice se mogu vizualizovati u bilo koje vremeOkluzioni model posle dinamičkog prilagodjavanja. Devijacije ( markeri u boji) izmedju statičkog i dinamičkog dizajna, prilagodjavanje kontakta radi lakšeg žvakanja može se takodje primeniti.
Dinamičko prilagodjavanje se prikazuje putem statičkog prilagodjavanja prikazom prepleta žica. Bilo koji aspekt u kome dolazi do podudaranja se jasno prepoznaje.
Posle dinamičkog prilagodjavanja, finalizovana restauracija se može očitati putem KaVo multiCAD TruSmile modula u foto-realnom prikazu.


KaVo multiCAD - dentalni CAD program za vaš CAD/CAM sistem


Od dizajna do izrade za samo nekoliko minutaEster Mol (KaVo dentalni tehničar) demonstrira kako u nekoliko koraka i za nekoliko minuta možeta da dizajnirate sa multiCAD programom. Sa multiCAD programom koji je lak za upotrebu za jednostavnu krunicu je potrebno samo 5 minuta. Ove krunice su izuzetne zahvaljujući svom visokom kvalitetu.


12 koraka koje treba primeniti kako biste napravili krunicu uz pomoć ARTICA:

 • Otvorite dentalnu bazu podataka.
 • Pronadjite tip situacije i definišite ciljeve.
 • Pozicionirajte.
 • Determinacija pripremnog kretanja
 • Kalkulisanje oblika restauracije
 • Kontaktna tačka.
 • Softversko pozicioniranje zuba.
 • Korekcija zuba.
 • Adaptacija zuba.
 • Ispitivanje daljih adaptacija.
 • Dovodjenje u red suprotnih delova.
 • Kalkulacija krunice.
 • Proizvod je spreman za izradu.
Contact us