VITABLOCS

Uvod

 

Izbor boja koji garantuje estetiku kao i kod prirodnih zuba: VITABLOKS MarkII, TriLuxe i RealLife

 

 

 

 

Prednosti VITABLOKA su:

  • Nije potreban termalni završni proces
  • Jednostavna karakterizacija koja vam štedi vreme i novac
  • Superioran kvalitet izrade
  • Adhezivna fiksacija
  • Tri tačke savijanja sa snagom 154 MPa
  • Dostupan u više boja

Za KaVo ARCTICA sa podesivim držačem bloka. Prilikom rada na ARCTICA Engine, potreban je ARCTICA blok adapter, koji se može odvojeno naručiti.

 

VITABLOCS Mark II

Restauracije koje se rade na VITABLOCS Mark II su toliko slične sa onima koje se izradjuju u emajlu da prilikom poliranja keramičke površine i njena obrada je kao kod prirodnog emajla. Tokom više od 20 godina koliko ona postoji, ona je garant odličnog kliničkog iskustva koje je potvrdjeno dugim trajanjem VITABLOCS. Više od 20 miliona obavljenih restauracija potvrdjuju njegovu izuzetnost u preko 90 % kliničkih slučaja. Glavna aplikacija VITABLOCS Mark II je prilikom monolitskih restauracija, a može se i adaptirati upotrebom VITA VM 9.

 

Pregled KaVo Elemenata- VITABLOCS Mark II

 

VITABLOCS Mark II I12 za KaVo ARCTICA

Mark II I12 (15x10x12), 5 blokova

VITABLOCS Mark II I12 za KaVo Everest

Mark II I12 (10x12x15), 5 blokova

VITABLOCS Mark II I14 za KaVo ARCTICA

Mark II I14 (18x14x12), 5 blokova

VITABLOCS Mark II I14 za KaVo Everest

Mark II I14 (12x14x18), 5 blokova

 

VITABLOCS TriLuxe

VITABLOCS fine strukture za "feldspar" keramiku dolaze u obliku TriLuxe bloka opcije sa tri sloja boje. Ovaj blok sa više slojeva dozvoljava kompjutersku obradu i prilagodjavanje sa prirodnom bojom zuba. VITABLOCS TriLuxe se pravi od VITABLOCS keramike, koja je potvrdila svoj superioran kvalitet milion puta.

 

Pregled KaVo Elemenata –VITABLOCS TriLuxe i RealLife

 

VITABLOCS TriLuxe za KaVo ARCTICA

TriLuxe (18x14x14), 5 blokova

VITABLOCS TriLuxe za KaVo Everest

Nema

 

VITABLOCS RealLife

Inovativni VITABLOCS RealLife je specijalno kreiran za izuzetno zahtevne estetske zadatke naročito kod restauracije prednjih zuba. Struktura sa blokom u tri dimenzije sa dentinskim jezgrom i replikom gledji koja se postavlja u prirodno mesto zuba sa prirodnom bojom zuba od dentina do ivice zuba. VITABLOCS RealLife restauracije zbog toga mogu da sadrže ili više cervikalnog ili ivičnog dela, što se utvrdjuje uporedjivanjem sa nijansama boje ostataka strukture prirodnog zuba.

 

VITABLOCS RealLife for KaVo ARCTICA

RealLife (17.8x14.2x15), 5 blokova

VITABLOCS RealLife for KaVo Everest

Nema

Contact us