Titanijum

Uvod


Lak za uredjaj i biokompatibilan: Titanijum

Veličina, opseg, robusnost

Čistoće 2, čist hiruški titanijum, garantovano je apsolutno biokompatibilno dentalno rešenje bez komplikacija. Čak i najveći mehanički pritisak nije za njega problem. Bez obzira da li se radi sa KaVo blokom titanijumom ili diskom, oni su uvek prvo na šta pomislite kada se radi o klasičnim krunicama ili mostovima kod pacijenata koji imaju alergije.


Prednosti titanijuma:

Titanijum čistoće 2 – čist hirurški titanijum

Ekonomičan

Odlična biokompaktibilnost

Estetski se može presvući keramikom

Prozračan za X-zrake

Niska termalna provodljivost

Lak

Dozvoljava konvencionalno cementiranje

Snaga istezanja 90.000 do 100.000 N/mm²

Za KaVo ARCTICA bez zavrnutog držača koji se može vaditi ( deo se posebno poručuje). Titanijumski starter set dolazi sa jednim promenljivim držačem.


Ukupna radna preciznost

Kompletirajte rad putem CAD/CAM tehnologije koje će vam obezbediti da sačuvate originalna svojstva materijala od čistog titanijuma. Efekti poput "alfa-case omotača" ili "skupljanje rupe" su izbegnuti u velikoj meri.


Pregled KaVo elemenata- Titanijum


Titanijum za KaVo ARCTICA

Titanijum blok (B70/12), 2 kom.

Titanijum blok (B70/16), 2 kom.


Titanijum za KaVo Everest

Titanijum disk (100x12), 1 kom.

Titanijum disk (100x16), 1 kom.

Titanijum disk (100x18), 1 kom.

Titanijum blok (10), 10 kom.

Titanijum blok (12), 10 kom.

Titanijum blok (16), 10 kom.

Titanijum blok (16/16), 10 kom.

Titanijum blok (B33/12), 10 kom.

Titanijum blok (B33/16), 10 kom.

Titanijum blok (B45/12), 10 kom.

Titanijum blok (B45/16), 10 kom.

Titanijum blok (B45/18), 10 kom.

Titanijum blok (B60/16), 5 kom.

Titanijum blok (B60/18), 5 kom.

Contact us