IPS e.max CAD

Uvod


Estetski zahtevi koji su potrebni radi obavljanja restauracije – lako uz : IPS e.max CAD
IPS e.max CAD


IPS e.max CAD je inovativa, snažna litijum disilikatna keramika, koja zahvaljujući svojim sistemskim komponentama zadovoljava sve potrebe i kod najzahtevnijih pacijenata. IPS e.max CAD keramika se obradjuje kao kristalni medju sloj u kome karakteristike materijala i postizanje plavkaste nijanse je očigledno. Prilikom te meke faze ( 160 MPa), može se lako testirati proces obrade, ručna obrada ili isecanje je efikasno i prilagodljivo. Brz i jednostavan proces kristalizacije (30 min), prati uobičajena keramička glazura. Tu IPS e.max CAD postiže maksimalnu snagu od 360 MPa kao i željene estetske karakteristike poput boje zuba, prozirnosti i jasnoće. IPS e.max CAD je dostupan u različitim stepenima prozirnosti i zatamnjenja.


IPS e.max CAD može se podesiti i na Everest Engine i na ARCTICA Engine.

Kod rada ns ARCTICA Engine, IPS e.max CAD mora da bude pričvršćeno za držač bloka KaVo 1. Zbog toga KaVo nudi ARCTICA blue set držača ili ARCTICA Holder blue set sa refilom.

Tako se IPS e.max CAD blok može lako umetnuti u ARCTICA Engine uz pomoć ARCTICA blok adaptera. Zbog toga ARCTICA blok adapter treba odmah naručiti.Prednosti IPS e.max CAD su:

  • Visoka estetika i velik dijapazon boja zuba
  • Prirodna providnost
  • Brz i jednostavanm proces kristalizacije
  • Fasetiranje i obrada uz pomoć IPS e.max Keramike
  • Konvencionalan, samo athezivan ili postoji mogućnost fiksacije lepka.
  • Post kristalizacija u 3 tačke sa snagom savijanja od 360 MPa
  • Dostupan u različitim bojama i različitim stepenima providnosti.


Pregled KaVo Elemenata – Ivoclar Vivadent: IPS e.max CAD


IPS e.max CAD za KaVo ARCTICA

IPS e.max CAD C14 za KaVo ARCTICA je raspoloživ u različitim bojama i nivoima providnosti.

ARCTICA Holder Set Blue, 1 uređaj za vezivanje, 25 blok držača 1, 1 RFID

ARCTICA Holder Set Blue Refill, 25 blok držača, 1 RFID


IPS e.max CAD za KaVo Everest

IPS e.max CAD C14 za KaVo Everest je raspoloživ u različitim bojama i nivoima providnosti.

Contact us