CAMselect

Uvod


Kobaltno-hromska legura za KaVo Everest: CAMselect
Perfektna legura - CAMselect


CAMselect je legura bez nikla i kobalta i hroma ( CoCr) sa izvanrednim karakteristikama glazure i veoma atraktivnim athezivnim mogućnostima uz veliku biokompatibilnost. Ovaj visoko kvalitetni materijal se spaja sa drugim materijalima kako bi se došlo do materijala koji odgovaraju procesu obrade nezavisno od dentalne CAD/CAM aplikacije. Ne postoje neželjene biološke reakcije na rubove krunica a samim tim ni dekoloracije gingiva.

CAMselect disk se proizvodi tokom specijalnog precizno sprovedenog procesa koji garantuje 100 % homogenost čvrstoću i čini da nepostoje skupljanja u šupljinama.

Čak šta više bazični matreijal se koristi više od 20 godina kod implantata za kolena i kukove.

Kao i svi KaVo materijali, CAMselect je takodje testran na tolerantnost i biokompatibilnost i poseduje odgovarajući bio-kompatibilni pečat.


Perdnosti uz odabir CAMselect:

  • Velika mehanička snaga
  • Niska termalna provodljivost
  • Moguć rad sa delikatnim strukturama ramova
  • Isto abrazivno ponašanje kao i u emajlu
  • Bez srebra ili paladijuma ● Lak za obradu
  • Izuzetno pogodan za rad sa glazurom
  • Dozvoljava kreiranje delikatnih cervikalnih margina
  • Odlične mogućnosti prilikom poliranja ( glatka površina)
  • 3 tačke u kojima je savijanje 530 Mpa

Pregled KaVo elemenata- CAMselect


 CAMselect za KaVo Everest

CAMselect disk (100x10), 1 kom.

CAMselect disk (100x12), 1 kom.

CAMselect disk (100x16), 1 kom.

Contact us