Everest na prvi pogled

Uvod


Pregled KaVo Everest Dental CAD/CAM sistema


Totalna perfekcija

KaVo Everest Dental CAD/CAM sistem je izvanredan primer holističkog dizajna u dentalnoj laboratorijskoj tehnologiji. Četiri komponente Everesta zajedno čine kompletan sistem koji obezbedjuje optimalno rešenje za potrebe savremene tehnologije obrade. On kombinuje naprednu tehnologiju sa maksimalnom ekonomičnosti i kvalitetom.


Materijal kao baza koja vodi do dentalnog savršenstva

Ekonomska računica koja vodi do odličnih rezultata vodi pravo do KaVo Everesta.

Bez obzira da li se radi o krunicama, navlakama, glazurama, mostovima- rezultat je uvek perfektan. Everest elementi su osnova uspeha.

Oni su specijalno razvijeni radi upotrebe na Everest sistemima, i daju vam odličan materijal koji vodi do perfektnih rezultata. To su superiorno čvrsti elementi koji kombinovanjem sa tradicionalnim KaVo elementima posle desetogodišnjeg istraživanja i razvoja nalaze primenu u okviru Everesta.


CAD/CAM sistem sastoji se iz sledećih komponenata:

Everest scan pro:

Precizno skeniranje modela.


Everest Engine:

Obrada i brušenje – visoke preciznosti i automatske obrade.


Everest peć:

Jedinica za sintering.


Everest elementi:

Materijali za atraktivnni rad – veliki spektar materijala .


Peciznost do najmanjih detalja

U kombinaciji sa obimnim spektrom materijala koje Everest elementi sistema podržavaju nalazi se širok spektar materijala i indikacija pri maksimalno bezbednom radu.


Precizno skeniranje šupljina uz pomoć Everest scan pro. Maksimalna preciznost automatskog rada sa Everest engine.

Perfektan sintering sa Everest peći.

Mogućnost upotrebe sistemskih komponenti na različitim mestima u različito vreme.

Veliki stepen individualnosti prilikom postavljanja procesa rada i donošenja poslovnih odluka.


Sve sistemske komponente rade nezavisno, i samim tim, mogu se inkorporirati na različitim mestima u različito vreme po potrebi, uz maksimalni stepen bezbednosti.


Contact us