Everest CAD/CAM

Uvod
Dokumentacija

 

KaVo Everest Dental CAD/CAM sistem

 

Everest na prvi pogled

 

 

 

KaVo Everest CAD/CAM sistem je izuzetan primer holističkog dizajnau dentalnoj laboratorijskoj tehnologiji.

 

Everest engine

 

 

Motor Everest sistema koristi peto-osnu tehnologiju brušenja i obrade. Visoka preciznost automatizovanog procesa.

 

Everest scan pro

 

 

Precizna tehnologija skenera daje mogućnost skeniranja veoma kompleksnih geometrija - za umetke, navlake, glazure, dodatke, pune krunice, mostove i do 14 delova.

 

3 Shape skener

 

 

Inovativna i na tržištu dostupni skener sa 3Shape tehnologijom koja se može kombinovati sa jedinstvenim KaVo Everest Dental CAD/CAM sistemom.

 

ARCTICA Scan

 

 

Polu automatski desk top skener- neverovatno širokog spektra i izuzetno bezbedan.

 

Everest peć

 

 

KaVo Everest sintering - bezbedno do odličnih rezultata.

 

KaVo Everest CAD/CAM sistem – preciznost najvišeg nivoa.

Contact us