ARTICA Skener


Uvod
Dokumentacija

 

KaVo ARCTICA Scan je polu-automatski dentalni 3D skener

 

KaVo ARCTICA Scan, dentalni 3D skener:


Impresivno svestran i ubedljivo siguran

Bez obzira na to koliko je jednostavan ili kompleksan zadatak koji treba skenirati KaVo ARCTICA Scan 3D , upotpunosti zadovoljava vaša očekivanja. On mapira čak i kritična područja brzo i tačno uz pomoć tehnologije usmerenog zraka.


Dentalni 3D skener je izuzetno jednostavan i brz, zahvaljujući manualnom podešavanju ugla snimanja i odličnoj slici na displeju. Dentalni skener izuzetne fleksibilnosti zbog STL podataka koji se generišu, a mogu se pohraniti u i druge komercijalno otvorene dentalne CAD programe.

Dentalni 3D skener impresivne tačnosti čak i kod kompleksnih geometrija uz pomoć usmerenog svetlosnog zraka.


Postavite predmet, podesite ugao skeniranja, počnite sa skeniranjem, i to je sve!Rad sa KaVo ARCTICA Scan dentalnim 3D skenerom uopšte nije komplikovan. To je postignuto zahvaljujući integrisanoj slici u realnom vremenu i automatske funkcije dentalnog 3D skenera su svedene na bazične. Šta je još važnije, nema potrebe za posipanjem - sprejisanjem pre skeniranja, ako koristite ovaj dentalni skener.

Zahvaljujući kombinaciji manuelnog podešavanja ugla skeniranja i konvencionalne automatske rotirajuće table, rukovanje 3D skenerom ARCTICA Scan, je veoma jednostavno i brzo, uz neverovatan stepen preciznosti.

Koristite KaVo ARCTICA Scan dentalni 3D skener kako biste osetili sve prednosti moderne tehnologije skeniranja po povoljnoj ceni.


Maksimalna preciznost po atraktivnoj ceni- ARCTICA Scan dentalni skenerPrecizan – veoma brz i tačan zahvaljujući kompleksnoj geometriji i obliku kao i precizno usmerenom projekcionom zraku u dentalnom projektoru.

Jednostavan - lako pozicioniranje objekta koji se skenira u dentalnom skeneru, zahvaljujući velikom, ergonomski dizajniranom otvoru.

Bezbedan - transmisija područja skeniranja do kompijuterskog ekrana radi skeniranja u realnom vremenu, radi pouzdanijeg pozicioniranja modela.

Brz - zahvaljujući kratkom periodu skeniranja kao i jednostavnom odabiru pozicija.

Fleksibilan – zahvaljujući otvorenim STL podacima koji se mogu procesuirati uz pomoć uobičajenog, otvorenog dentalnog CAD dental programa.


Tehničke specifikacije za KaVo ARCTICAScan dentalni skenerTačnost: 20 µm

Vreme skeniranja: 1 min za pojedinačni zub ili 3 min za trodelni most.

Izazni podaci: otvoreni STL podaci

Dentalni skenar porfolio KaVo-a je optimalni skener za vas : Potpuno automatizovan dentalni skener KaVo Everest Scan pro Dentalni skener 3Shape D 700 KaVo Everest

Možemo kombinovati ili ARCTICA ili Everest CAD/CAM sistem sa bilo kojim 3D skenerima koji generišu otvorene STL podatke bez teškoća.


KaVo ARCTICA Scan dentalni 3D skener : Jednostavno i brzo rešenje.

Contact us