Arctica

Uvod
Dokumentacija


KaVo ARCTICA CAD/CAM sistem


Na njega uvek mozete racunati i osloniti se
Kada vredi investirati u KaVo ARCTICA CAD/CAM sistem? Kada vredi investirati u KaVo ARTICA Engine?

Kada govorimo o pitanju investiranja od najvećeg značaja je predvidljivost troškova tj. efikasnost u poredjenju sa neophodnošću. Svi elementi poput materijala, izrade i troškova alata, kao i lični sud su od izuzetnog značaja i imaju važnu ulogu u ovom kontekstu.

Saznajte na koji način možete da profitirate uz KaVo ARCTICA CAD/CAM sistem, koristeći našu kalkulaciju profitabilnosti.


KALKULATOR (kliknuti na tekst pored sličice kalkulatora u donjem delu)


Dentalni sistem KaVo ARCTICA CAD/CAM pruža vam brojne mogućnosti kako biste efikasnije koristili CAD/CAM, a samim tim i smanjili troškove laboratorije i same ordinacije.


Visoka isplativost same investicije : zahvaljujući čirokom spektru aplikacija i izdržljivosti materijala.

Maksimalna preciznost kao i jednostavno rukovanje uredjajem.

Velika fleksibilnost kao i sigurnost- zahvaljujući CAD/CAM interfejsu koji pruža brojne mogućnosti za integraciju kao i mogućnost upotrebe dodatnih materijala osim ponuđenih.Jedan sistem brojne mogućnosti
Profit se krije u brojnim aspektima upotrebe ovog KaVo ARCTICA CAD/CAM sistema, ne samo po pitanju kvaliteta već i širokog spektra materijala, kao i otvoren interfejs koji je primenjiv na polju dentalne hirurgije i laboratorije.ARCTICA EngineKaVo ARCTICA Engine je dentalni uredjaj koji brusi, oblikuju i stvara u sistem od 5 osa vrhunske preciznosti i u širokom spektru materijala.ARCTICA Auto ScanKaVo ARCTICA AutoScan je u potpunosti automatizovan dentalni 3D skener.ARCTICA ScanKaVo ARCTICA Scan dentalni 3D skener – je skener vrhunske preciznosti, koja se bazirana na isprekidanoj svetlosnoj projekciji a sve to po atraktivnoj ceni.Intraoralni skenerPodaci sa intraoralnog skenera kao i digitalni snimci mogu se u formi otvorenog STLs formata dodati jednostavno u okviru KaVo ARCTICA CAD/CAM sistema.Veoma brzo uočavate pogodnostiImplementiranjem dentalnog KaVo ARCTICA CAD/CAM sistema- veoma brzo uočavate zašto je ARCTICA profitabilna u dentalnoj praksi i među stomatolozima.Iskustva kupacaVeoma često klijenti imaju različite potrebe i zahteve. KaVo ARCTICA CAD/CAM sistem je uvek pravo rešenje.Odvojite vreme za demonstracijuNaš iskusan tim će vam rado pružiti podršku, u vezi sa cenama, informacijama o samom uredjaju, čak će vam obezbediti i ličnu prezentaciju i obuku za korišćenje uredjaja.

Contact us